ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

NEA προθεσμία υποβολής προτάσεων: 20 Νοεμβρίου 2022!

 submit abstract button

 

 

Προτάσεις είναι ευπρόσδεκτες για τους ακόλουθους τύπους παρουσιάσεων:

ΣΥΜΠΟΣΙΑ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους παρουσιάσεων/προτάσεων μπορείτε να βρείτε κάνοντας κλικ πάνω στον αντίστοιχο σύνδεσμο.

*ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι τα αγγλικά. Η ταυτόχρονη μετάφραση στα ελληνικά, ισπανικά ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα θα αποφασιστεί σε μεταγενέστερο χρόνο, ανάλογα με τη συμμετοχή.

(Η Οργανωτική Επιτροπή αναλαμβάνει την ευθύνη για την απόφαση αυτή, σε περίπτωση που υπάρχει επαρκής αριθμός άνω των 50 συμμετεχόντων που μιλούν άλλη γλώσσα εκτός της αγγλικής).

 

ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΑΣ

 • • όλες προτάσεις πρέπει να αποσταλούν μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας στο διαδίκτυο (online).
  • λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε τύπο παρουσίασης/πρότασης και το αντίστοιχο ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ μπορείτε να βρείτε κάνοντας κλικ πάνω στον σχετικό σύνδεσμο.
  •οι ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ θα πρέπει να αποτελούνται από μια σύντομη αλλά κατατοπιστική περιγραφή του περιεχομένου και της μεθόδου παρουσίασης. Το μήκος της περίληψης πρέπει να είναι το πολύ 200 λέξεις
 • • Κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής, πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα απαιτούμενα πεδία κειμένου με τα στοιχεία υποβολής - Τα πεδία που ΔΕΝ φέρουν αστερίσκο είναι ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ - και επίσης να ανεβάσετε ένα αρχείο με όλες τις λεπτομέρειες που περιλαμβάνονται, προκειμένου η υποβολή να θεωρηθεί έγκυρη

 

Η περίληψη κάθε είδους παρουσίασης θα πρέπει να ακολουθεί την ακόλουθη μορφή:

Τίτλος

(Times New Roman, μέγεθος γραμματοσειράς 12, bold-έντονη γραφή, κεντρική στοίχιση)

Συγγραφείς και Ιδιότητες

(TimesNewRoman, μέγεθος γραμματοσειράς 10, italics-πλάγια γραφή, κεντρική στοίχιση)

το κείμενο περίληψης δεν θα πρέπει να περιέχει επιμέρους τμήματα ή παραγράφους και η χρησιμοποιούμενη γραμματοσειρά θα πρέπει να είναι Times New Roman, μέγεθος 10, διάστημα 1.5, περιθώριο 2.5 cm δεξιά και αριστερά, πλήρης στοίχιση. 

 

 • Η επίσημη γλώσσα παρουσίασης στο συνέδριο είναι η αγγλική.Όλες οι περιλήψεις πρέπει να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα.
 • Οι συγγραφείς καλούνται να δηλώσουν ποιες από τις θεματικές ενότητες σχετίζονται καλύτερα με την παρουσίασή τους και να το αναφέρουν κατά την υποβολή (μπορείτε να επιλέξετε έως 3).
 • Κάθε συγγραφέας μπορεί να συμμετάσχει στο συνέδριο ως κύριος συγγραφέας σε συνολικά δύο παρουσιάσεις οποιουδήποτε τύπου. Υπάρχει όριο τριών παρουσιάσεων στις οποίες θα μπορούσε κανείς να συμμετάσχει ως συν-συγγραφέας.
 • Τουλάχιστον ένας συγγραφέας από κάθε αποδεκτή πρόταση θα πρέπει να προχωρήσει στην καταβολή της έγκαιρης εγγραφής, ούτως ώστε η συγκεκριμένη πρόταση να περιληφθεί στο πρόγραμμα του συνεδρίου.
 • Οι προτάσεις που θα γίνουν δεκτές θα δημοσιευθούν στο βιβλίο περιλήψεων (σε ηλεκτρονική μορφή).

 

σημαντικές ημερομηνίες!

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής πρότασης: 10 Σεπτεμβρίου, 2022 ΝΕΑ! 20 Νοεμβρίου 2022
Ενημέρωση Συγγραφέων για τις προτάσεις τους: 20 Δεκεμβρίου, 2022 ΝΕΑ! 15 Ιανουαρίου 2023
Έγκαιρη Εγγραφή/Εγγραφή Συγγραφέων: 28 Φεβρουαρίου, 2023
Προκαταρτικό πρόγραμμα: 30 Μαρτίου, 2023

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • Υπαρξιακή φιλοσοφία και θεωρία
 • Άσκηση υπαρξιακής ψυχοθεραπείας
 • Έρευνα και υπαρξιακή ψυχοθεραπεία
 • Δουλεύοντας υπαρξιακά με παιδιά, ζευγάρια και οικογένειες
 • Δουλεύοντας υπαρξιακά με ομάδες
 • Εποπτεία στην υπαρξιακή ψυχοθεραπεία
 • Αντιμετώπιση κρίσεων και πανδημίας

ΤΥΠΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ/ΥΠΟΒΟΛΩΝ

 

Σε ένα Συμπόσιο ή Στρογγυλή Τράπεζα, οι επαγγελματίες έρχονται σε διάλογο, συνενώνοντας τις γνώσεις και τις απόψεις τους για ένα συγκεκριμένο θέμα. Παρέχουν την ευκαιρία να εξεταστεί αυτό το θέμα σε βάθος από πολλές οπτικές γωνίες.

Τα Συμπόσια ή τα Στρογγυλά Τραπέζια αποτελούνται από 3 έως 5 σύντομες παρουσιάσεις και μια συλλογική συζήτηση για την ενίσχυση των παρουσιάσεων, και επομένως αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της μορφής συνεδρίας. Επομένως, κάθε Συμπόσιο ή Στρογγυλή Τράπεζα έχει έναν διοργανωτή ή/και έναν συζητητή.

Ενθαρρύνουμε τους διοργανωτές να έρθουν σε επαφή με εισηγητές από διαφορετικές χώρες ή φορείς. Έμφαση δεν δίνεται στην ανάγνωση μιας εισήγησης, αλλά στον διάλογο, στη διαμόρφωση συνδέσεων, στον προβληματισμό και την πρόκληση ερωτήσεων, την ανάδειξη σημαντικών θεμάτων και την αξιοποίηση της συμμετοχής του κοινού.

Οι οργανωτές των Συμποσίων θα πρέπει να υποβάλουν την περίληψη για το προτεινόμενο συμπόσιο, καθώς επίσης για κάθε επιμέρους παρουσίαση αυτού. Θα πρέπει να συμπληρώσουν στη φόρμα υποβολής της πρότασης τα στοιχεία του συζητητή, καθώς και τα ονόματα και τις ιδιότητες όλων των συγγραφέων που θα συμμετάσχουν στις επιμέρους  παρουσιάσεις. Λάβετε υπόψη ότι κάθε συμμετέχων πρέπει να εγγραφεί ατομικά εάν γίνει δεκτό το συμπόσιο ή το στρογγυλό τραπέζι.

Διάρκεια: Η διάρκεια κάθε συμποσίου ή στρογγυλής τράπεζας είναι προγραμματισμένη για 90-120 λεπτά: 15 έως 20 λεπτά για κάθε παρουσίαση/εισήγηση (ανάλογα με τον αριθμό των παρουσιάσεων), 30 έως 45 λεπτά για συλλογική συζήτηση που περιλαμβάνει και τη συμμετοχή του κοινού του κοινού (ανάλογα με τον αριθμό των παρουσιάσεων).

*προετοιμάστε την πρόταση συμποσίου/στρογγυλής τράπεζας χρησιμοποιώντας το ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ/ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Τα εργαστήρια προσφέρονται από έναν ή περισσότερους ειδικούς σε μια συγκεκριμένη θεματική ενότητα και αποτελούν βασικό πυρήνα του συνεδρίου.

Τα εργαστήρια έχουν στόχο την ενεργή εμπλοκή των συμμετεχόντων σε διαδικασίες εμπλουτισμένης μάθησης,, οι οποίες τους βοηθούν να συνδέσουν μια νέα θεωρία και δεξιότητα με την υπηρεσία που παρέχουν οι ίδιοι. Τα εργαστήρια παρέχουν το πλαίσιο για ένα βιωματικό, διαδραστικό και «μαθαίνοντας μέσα από την πράξη και την επικοινωνία» τύπο συμμετοχής στο συνέδριο.

Πιο συγκεκριμένα, ένα εργαστήριο μπορεί να εστιάζει σε μια από τις ακόλουθες εναλλακτικές μορφές ανάλογα με τον στόχο του: βιωματικό, ανάπτυξης δεξιοτήτων ή διαδραστικών συζητήσεων. Ενθαρρύνουμε ιδιαίτερα τη συμμετοχή δημιουργικών εργαστηρίων που λειτουργούν με νέες μορφές, ενθαρρύνοντας την ενεργό συμμετοχή και την ποικιλομορφία.

Τα εργαστήρια  απευθύνονται συνήθως σε ένα περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων, προκειμένου να εξυπηρετηθεί καλύτερα η ποιότητα της αλληλεπίδρασης. Παρακαλείστε να υποδείξετε τον μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων και το απαιτούμενο επίπεδο επαγγελματικής εμπειρίας (χαμηλό, μεσαίο, υψηλό).

Σημειώστε ότι κάθε συμμετέχων πρέπει να εγγραφεί για να συμπεριληφθεί το εργαστήριο στο πρόγραμμα.

Διάρκεια: Η διάρκεια κάθε εργαστηρίου είναι προγραμματισμένη για 90 λεπτά.
(η οργανωτική επιτροπή έχει το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει τη διάρκεια των υποβολών εάν χρειαστεί)

* προετοιμάστε την πρόταση εργαστηρίου χρησιμοποιώντας το ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Μια προφορική ανακοίνωση είναι μια εισήγηση σχετικά με μια πρόσφατη εξέλιξη στο χώρο της υπαρξιακής θεραπείας και πρακτικής. Μπορεί να αναφέρεται σε μια ερευνητική μελέτη, κλινική παρέμβαση, ή/και στην ανάπτυξη εργαλείων και μεθοδολογίας.

Μια ανοιχτή συνεδρία σύντομων ανακοινώσεων αποτελείται από ένα συγκεκριμένο αριθμό προφορικών παρουσιάσεων, δίνοντας χρόνο στη συζήτηση με το ακροατήριο.

Διάρκεια: για κάθε παρουσίαση προβλέπεται χρόνος 15 λεπτών, ενώ ολόκληρη η συνεδρία προγραμματίζεται να έχει διάρκεια 90 λεπτά. time allocated for each presentation is 15 minutes, while the whole open session is scheduled for 90 minutes, καθώς θα ακολουθήσει τελική συζήτηση με το κοινό διάρκειας 30 λεπτών.

Η επιστημονική επιτροπή  πρόκειται να ομαδοποιήσει τις σύντομες ανακοινώσεις με βάση τις θεματικές ενότητες, ούτως ώστε να καταστεί η συζήτηση περισσότερο σχετική και να ενθαρρυνθεί περαιτέρω η συνεργασία.

Σημειώστε ότι κάθε συμμετέχων πρέπει να εγγραφεί για να συμπεριληφθεί η εργασία στο πρόγραμμα.

* προετοιμάστε την πρόταση προφορικής ανακοίνωσης χρησιμοποιώντας το ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Η συνεδρία αναρτημένων ανακοινώσεων είναι ένας χώρος δημόσιας συζήτησης, που σκοπό έχει να ενισχύσει την αλληλεπίδραση μεταξύ των ερευνητών και των ειδικών. Η συνεδρία αναρτημένων ανακοινώσεων θα προσφέρει στους συμμετέχοντες στο συνέδριο την ευκαιρία να ενημερωθούν ανεπίσημα για νέα και καινοτόμα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και για έρευνες στο χώρο της υπαρξιακής θεραπείας και παρέμβασης.

Προετοιμασία της αναρτημένης ανακοίνωσης

 • θα πρέπει να έχουν περίπου 92cm (36 in) πλάτος x 122 cm (48 in) ύψος (TBC)
 • θα γίνονται δεκτές μόνο στην Αγγλική γλώσσα.
 • Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για την ανάρτηση, αλλά και την απομάκρυνση της εργασίας τους. Υλικό για την τοποθέτηση των εργασιών θα διατίθεται από την γραμματεία του συνεδρίου.
 • Συνιστούμε οι συγγραφείς που θα παρουσιάσουν τις αναρτημένες ανακοινώσεις να παρέχουν ένα δισέλιδο φυλλάδιο στα Αγγλικά για τους ενδιαφερόμενους συνέδρους.

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των αναρτημένων ανακοινώσεων θα εξεταστούν χαρακτηριστικά όπως η πρωτοτυπία, η σημασία, η ποιότητα και η σαφήνεια.

Τουλάχιστον ένας συγγραφέας της ανακοίνωσης που θα γίνει δεκτή θα πρέπει να παρευρεθεί στο συνέδριο και να παρουσιάσει την εργασία του κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αλληλεπίδρασης.

Με σκοπό να ενθαρρυνθεί η υψηλή ποιότητα των υποβολών, θα απονεμηθούν βραβεία στην καλύτερη αναρτημένη ανακοίνωση και στην καλύτερη αναρτημένη ανακοίνωση από φοιτητή/εκπαιδευόμενο.

* προετοιμάστε την πρόταση αναρτημένης ανακοίνωσης χρησιμοποιώντας το ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από δύο ανεξάρτητους αξιολογητές οι οποίοι θα βασιστούν στα ακόλουθα στοιχεία ανάλογα με το είδος της παρουσίασης:

 • Νέες ιδέες που στηρίζονται στην επιστημονική βιβλιογραφία και έρευνα
 • Σαφήνεια θεωρητικών αρχών και επιχειρημάτων
 • Ενθάρρυνση της αλληλεπίδρασης και βιωματικής μάθησης
 • Σαφήνεια και συστηματικότητα στην ερευνητική μεθοδολογία (όπου ισχύει)
 • Καινοτόμες μορφές παρουσίασης
 • Πλαίσιο συνεργασίας με συναδέλφους διαφορετικών χωρών, ιδρυμάτων, επαγγελμάτων, θα εκτιμηθεί.
 • Σύνδεση ανάμεσα στην πρόταση/παρουσίαση και μία ή περισσότερες από τις θεματικές ενότητες του συνεδρίου, θα εκτιμηθεί.

Σημειώνεται ότι η επιστημονική επιτροπή σε συνεργασία με τον κύριο συγγραφέα αναλαμβάνει την ευθύνη να προσαρμόσει το είδος της πρότασης, έτσι ώστε να προσαρμόζεται καλύτερα στο πρόγραμμα του συνεδρίου.

submit abstract button

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Υπαρξιακής Ψυχοθεραπείας παρακαλώ επικοινωνήστε με:

SYMVOLI LOGO FINAL transparent 03

T. +30 2310 433099
F. +30 2310 433599

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

facebook social 003 round twitter linkedin 6 24